Psikoteknik Raporu | Psikoteknik Belgesi | Psikoteknik Kartı | Psikoteknik Testlerin Süresi | Psikoteknik Raporunun Geçerlilik Süresi | Ehliyet iadesi için Psikoteknik Muayene Raporu | Psikoteknik Merkezi | Psikoteknik Merkezimizin Çalışma Saatleri | Psikoteknik Ücreti | SRC Belgesi Muafiyeti | Psikoteknik Raporunu Kimler Almalı | Psikoteknik Fiyatı | Psikoteknik Merkezimizin Krokisi | Viyana Test Sistemi | Psikoteknik İhlalinin Cezası Nedir ? | Psiko-teknik | Türkiyedeki Bütün Psikoteknik Merkezleri |

Psikoteknik Raporunu Kimler Almalı ?

Yük,Eşya ve Yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araç sürücüleri almak zorundadır.Karayolu Taşıma Yönetmeliği 36. Madde'de de şöyle belirtilmiştir.

Sürücülerde Aranacak Şartlar

Madde 36- Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;

a) Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları,

b) Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi  okullardan  birini  bitirmiş olmaları,

c) Eşya ve kargo  taşımacılığında ilköğretim okullarından  birini  bitirmiş olmaları,

d) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları,

e) Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir  almaları,

f) Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin,  26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,

g) Eşya ve kargo  taşımacılığında çalışacak sürücülerin,  63 yaşından gün almamış olmaları,

h) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,

ı) Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları, şarttır.

A3 yetki belgesi sahiplerinin sürücüsüz olarak kiraya verdikleri taşıtları  kullanacak olanların, taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları gerekir. Bu kişilerde bu Yönetmelikte sürücüler için öngörülen diğer şartlar aranmaz.

  Cemil Topuzlu Cad. No:31 D:10 Sedef Apt Çiftehavuzlar / Kadıköy - İSTANBUL                    Tel : 0 (216) 360 89 54 / 386 33 01 / 369 54 64    Fax : 0 (216) 359 20 59