Psikoteknik Raporu | Psikoteknik Belgesi | Psikoteknik Kartı | Psikoteknik Testlerin Süresi | Psikoteknik Raporunun Geçerlilik Süresi | Ehliyet iadesi için Psikoteknik Muayene Raporu | Psikoteknik Merkezi | Psikoteknik Merkezimizin Çalışma Saatleri | Psikoteknik Ücreti | SRC Belgesi Muafiyeti | Psikoteknik Raporunu Kimler Almalı | Psikoteknik Fiyatı | Psikoteknik Merkezimizin Krokisi | Viyana Test Sistemi | Psikoteknik İhlalinin Cezası Nedir ? | Psiko-teknik | Türkiyedeki Bütün Psikoteknik Merkezleri |

Psikoteknik Raporu ;

Sürücülerin asıl alması gereken belgedir.Teste girdiğiniz merkezden sadece psikoteknik kartı aldıysanız, bu kartlar tek başına hiç bir işinize yaramaz.Mutlaka raporunuzu isteyiniz...

Karayolları Trafik Kanunu 4 Sayılı Cetvel ' de Psikoteknik değerlendirme raporunun nasıl olması gerektiği şöyle belirtilmiştir.

Psiko-teknik Değerlendirme Raporu

Test sonuçlarını içeren standart formattaki bilgisayar çıktısından kişiye uygulanan herbir test sonucundan elde edilen bulguların bir arada özetlendiği aşağıda özellikleri tanımlanan Psiko-teknik Değerlendirme Raporu düzenlenir.

Psikiyatri uzmanına iletilmek üzere, sekiz bölümden oluşan Psiko-teknik Değerlendirme Raporu düzenlenir. Bu raporun ilk 7 bölümünde sırasıyla bu Cetvelin “Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri” bölümünde yer alan herbir özelliğe yönelik uygulanan testlere ilişkin bulgu ve değerlendirmeler tanımlanır. Her bir özellik için; kullanılan test, bu test sonucu elde edilen değerler, değerlerin testin norm çalışması ile karşılaştırıldığında değerlendirme açısından ne ifade ettiği ve kişinin söz konusu yetenek düzeyi ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir.

Raporun sekizinci ve son bölümünde ise; kişinin yedi alandaki yeteneğini ölçen testlerin bütünü sürücülük açısından değerlendirilerek, kişinin tüm yetenek alanlarındaki düzeyleri ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir. 

  Cemil Topuzlu Cad. Dr.Kazım Lakay Sok.No:11 D:3 Çiftehavuzlar / Kadıköy - İSTANBUL             Tel : 0 (216) 360 89 54 / 369 54 64    Fax : 0 (216) 359 20 59